utolsó frissítés: 2018.10.11.

Önálló kiadvány, szakkönyv

Tankönyv, egyetemi jegyzet

 • > Bevezetés a szemiotikába. BBTE Jegyzetkiadója, Kolozsvár, 1999. 240 p.
 • > Szemiotikai szöveggyűjtemény. BBTE Jegyzetkiadója, Kolozsvár, 1996. 300 p. (Társszerkesztő: Egyed Péter)

Tanulmány, szakcikk

Szakfolyóiratban közölt szaktanulmány, szakcikk

 • > A magunkrapillantás követelménye. Többlet. Filozófiai folyóirat. 8. évf. 2. (20.) (2016) pp. 35–59. ISSN 2067-2268
 • > A cselekvés értelme. Tordai Zádor cselekvésfelfogásáról. Többlet. Filozófiai folyóirat, 7. évf. 1. (15.) (2015) pp. 30–39. ISSN 2067-2268
 • > Multi- és/vagy interkulturális egyetem? In Loboczky János (szerk.): Az egyetem eszméje az európai eszmetörténeti tradícióban. Acta Academiae Agriensis, Sectio Philosophica, Eger, Nova series tom. 38. (2011) pp. 160‒173. ISSN 1789-8064
 • > Az a priori problémája Köteles Sámuel filozófiai rendszerében. In Veres Ildikó (szerk.): Az a priori rejtjelei a magyar filozófia történetében. Pro Philosophia Évkönyv, 2010. Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, Veszprém. 147 p. pp. 122–131. ISSN 2060-100X
 • > A hermeneutikai tudat csapdája. Világosság, 42. évf. 2-3. (2001) pp. 16–22. ISSN 0505-5849
 • > Egy kisebbségi létparadoxon filozófiai hátteréről. Korunk, 3/10. 12. (2000) pp. 75–80. ISSN 1222-8338
 • > Kisebbségi lét és demokrácia. Új Holnap: Irodalmi, művészeti, társadalmi folyóirat. 43. évf. 1998. január. 147‒162. ISSN 1219-3259
 • > A filozófia és a tudomány viszonya Böhm Károly felfogásában. Világosság, 38. évf. 2. (1997) pp. 45–51. ISSN 0505-5849
 • > Az értéktartalmú kultúrafogalom néhány sajátosságáról. Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Philosophia, 42. 1. (1997). pp. 115–136. ISSN 2065-9407
 • > Hiányok kérdőjelei. Korunk, 3/5. 5. (1994) pp. 94–97. ISSN 1222-8338
 • > Elit és ellenelit. Interdialog Füzetek, 1. [1993.] pp. 32‒40.
 • > Az előítélet mint kulturális képződmény. Tett. Kultúrák találkozása, 1991/1-2. pp. 72–75.
 • > Egy kulturális paradigma buktatói. Átmenetek, 1990/1. pp. 13–15.
 • > A haladás szolgálatában. Tett. A tanulás, 1989/1. pp. 42–46.
 • > Jelenkori polgári etikai irányzatok. Korunk, 48. 2. (1989) pp. 94–100.
 • > Juventológia. A jövő történelme. Tett. Az új tudomány felé, 1989/2. pp. 21‒23.
 • > Múlékonysága szembeszökő. A Hét Évkönyve. 1989. pp. 39–41.
 • > Tény és ismeret. Korunk, 48. 4. (1989) pp. 306–310.

Gyűjteményes kötetben közölt szaktanulmány, szakcikk

 • > A felejtés démona. In Veress Károly (szerk.): Emlékezet és felejtés. Interdiszciplináris párbeszéd 5. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság ‒ Kolozsvár, 2017. 247 p. pp. 203‒236. ISBN 978-606-8886-11-4
 • > A különbség szimulákruma(i). In Ungvári Zrínyi Imre (szerk.): A szimulákrumok és a beteljesülés ígérete. Pro Philosophia Kiadó, Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, 2017. 290 p. pp. 25‒66. ISBN 978-606-8074-16-0; 978-606-8886-23-7
 • > Filozófia és kommunikáció. In Uő: A kommunikáció közegében. Tanulmányok a kommunikáció filozófiája köréből. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság–Kolozsvár, 2017. 265 p. pp. 7‒14. ISBN 978-606-8886-18-3
 • > A kimondhatatlan alakzatai. In Veress Károly (szerk.): Arról, ami kimondhatatlan. Hermeneutikai és alkalmazott filozófiai kutatások. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság ‒ Kolozsvár, 2016. 205 p. pp. 157‒185. ISBN 978-606-8145-94-5
 • > Az idegen nézőpontja. In Uő: Lehet-e másként élni? Életgyakorlati kérdések. Korunk Komp-Press, Kolozsvár, 2016. 235 p. pp. 140‒189. ISBN 978-606-773-014-2
 • > Egyedül az ember... In Veress Károly (szerk.): Egyediség és véletlen. Interdiszciplináris párbeszéd 4. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság ‒ Kolozsvár, 2016. 218 p. pp. 179‒203. ISBN 978-606-8145-95-2
 • > A hallgatás „retorikája”. In Uő: A nyelv teremtő erejéről. Hermeneutikai vizsgálódások III. Erdélyi Múzeum-Egyesület Kiadója; Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság–Kolozsvár, 2015. 310 p. pp. 173‒204. ISBN 978-606-739-035-3; 978-606-8145-87-7
 • > A nyelv csendje. In Uő: A nyelv teremtő erejéről. Hermeneutikai vizsgálódások III. Erdélyi Múzeum-Egyesület Kiadója; Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság–Kolozsvár, 2015. 310 p. pp. 243‒292. ISBN 978-606-739-035-3; 978-606-8145-87-7
 • > A saját életet élni... In Ungvári Zrínyi Imre (szerk.): Az élet gondnokai és az ember szabadsága. Élettisztelet, életértékek, életpolitikák. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság ‒ Kolozsvár, 2015. 228 p. pp. 119‒133. ISBN 978-606-8145-79-2
 • > Az emlékezés ritmusa. In Veress Károly (szerk.): Ritmus és ismétlés. Interdiszciplináris párbeszéd 3. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság ‒ Kolozsvár, 2015. 257 p. pp. 233‒242. ISBN 978-973-169-410-8
 • > Az intézmény mint közép. In Veress Károly (szerk.): Intézmény, lázadás, ethosz. Közelítések a bürokratikus hatalomhoz. Pro Philosophia, Kolozsvár; Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság ‒ Kolozsvár, 2015. 287 p. pp. 71‒94. ISBN 978-606-8074-12-2; 978-606-8145-86-0
 • > A híd-szerep hermeneutikája. In Borsos Szabolcs (szerk.): Kortárs filozófiák. Erdélyi szerzők ‒ kerek érvfordulók. Studium Kiadó, Marosvásárhely, 2014. 50 p. pp. 35‒48. ISBN 978-606-8349-20-6
 • > A játék mint átváltozás. In Veress Károly (szerk.): Játék és tudomány. Interdiszciplináris párbeszéd 2. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság ‒ Kolozsvár, 2014. 276 p. pp. 67‒84. ISBN 978-606-8145-66-2
 • > A megértő kommunikáció kultúrája. In Ungvári Zrínyi Imre (szerk.): Életterünk a kommunikáció. A társadalmi kommunikáció és a média etikai problémái. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság ‒ Kolozsvár, 2014. 249 p. pp. 29‒44. ISBN 978-606-8145-43-3
 • > A tudománykommunikáció lehetőségei. In Lázár Zsolt József‒Veress Károly (szerk.): Paradigma(váltás) és kommunikáció. Interdiszciplináris párbeszéd 1. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság ‒ Kolozsvár, 2014. 161 p. pp. 9‒29. ISBN 978-606-8145-53-2
 • > A valamit mondó hang. A hangmetafizika kezdő- és végpontjai. In Egyed Péter‒Gál László (szerk.): Fogalom és kép 4. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság ‒ Kolozsvár, 2014. 301 p. pp. 111‒132. ISSN 2247-1081
 • > Az igazság igénye. In Veress Károly (szerk.): Az igazság történései. Hermeneutikai és alkalmazott filozófiai kutatások. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság ‒ Kolozsvár, 2014. 237 p. pp. 167‒215. ISBN 978-606-8145-68-6
 • > Az odafordulás értelme. In Veress Károly (szerk.): A megfordíthatóság értelemdimenziói. Hermeneutikai és alkalmazott filozófiai kutatások. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság ‒ Kolozsvár, 2014. 173 p. pp. 141‒154. ISBN 978-606-8145-56-3
 • > Megmutatkozás és megszólalás. In Gál László‒Egyed Péter (szerk.): Fogalom és kép 3. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság ‒ Kolozsvár, 2013. 307 p. pp. 17‒32. ISSN 2247-1081
 • > A kép nyelvi dimenziója. In Egyed Péter‒Gál László (szerk.): Fogalom és kép 2. Editura Presa Universitară Clujeană / Kolozsvári Egyetemi Kiadó, 2011. 383 p. pp. 189‒210. ISSN 2247-1081
 • > A tapasztalat végessége. In Veress Károly‒Lurcza Zsuzsanna (szerk.): A végesség tapasztalata. Hermeneutikai és alkalmazott filozófiai kutatások. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság ‒ Kolozsvár, 2011. 246 p. pp. 81‒106. ISBN 978-606-8145-14-3
 • > Az életgyakorlat válsága. In Ungvári Zrínyi Imre‒Veress Károly (szerk.): Válságtapasztalatok és etikai távlatok. Editura Presa Universitară Clujeană / Kolozsvári Egyetemi Kiadó, 2011. 262 p. pp. 153‒162. ISBN 978-973-595-334-8
 • > Az új média hermeneutikája. In Ármeán Otília‒Gagyi József (szerk.): Új média és kommunikatív magatartás. Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2011. 292 p. pp. 15‒33. ISBN 978-973-1970-44-8
 • > A felelősség mint kérdés. In Karikó Sándor (szerk.): Kockázati társadalom és felelősség. Áron Kiadó, Budapest, 2010. 227 p. pp. 115‒128. ISBN 978-963-9210-75-2
 • > A fogalomalkotás mint nyelvi történés. In Gál László‒Egyed Péter (szerk.): Fogalom és kép. Editura Presa Universitară Clujeană, 2010. 185 p. pp. 39‒66. ISBN 978-973-595-150-4
 • > A hozzátartozás mint alapstruktúra. In Veress Károly (szerk.): A hozzátartozás struktúrái. Hermeneutikai és alkalmazott filozófiai kutatások. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság ‒ Kolozsvár, 2010. 306 p. pp. 41‒70. ISBN 978-606-8145-08-2
 • > A távolság hermeneutikai produktivitása. In Veress Károly (szerk.): A távolság antinómiái. Hermeneutikai és alkalmazott filozófiai kutatások. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság ‒ Kolozsvár, 2009. 255 p. pp. 187‒230. ISBN 978-973-88620-7-1
 • > Európa másik arca. In Egyed Péter (szerk.): Európaiság és filozófia. Pro Philosophia, Kolozsvár, 2009. 309 p. pp. 247–258; ISBN 978-606-8074-00-9
 • > Közösség és egyén viszonya – hermeneutikai megközelítésben. In Karikó Sándor (szerk.): Közösség és instabilitás. Gondolat Kiadó, Budapest, 2008. 233 p. pp. 15–30. ISBN 978-963-125-4
 • > A közös nyelv problémája. In Szigeti Attila (szerk.): Az interkulturalitás filozófiai problémái. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság ‒ Kolozsvár, 2007. 211 p. pp. 75–90. ISBN 978-973-87783-9-9
 • > A hermeneutikai beállítódásról. In Uő: A megértés csodájáról. Hermeneutikai vizsgálódások II. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2006. 255 p. pp. 5‒9. ISBN (10)973-599-226-4; (13)978-973-599-226-2
 • > A hermeneutikai beállítódásról. In Uő: A megértés csodájáról. Hermeneutikai vizsgálódások II. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2006. pp. 5‒9. ISBN (10)973-599-226-4; (13)978-973-599-226-2
 • > A megértés folyamata. In Uő: A megértés csodájáról. Hermeneutikai vizsgálódások II. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2006. 255 p. pp. 191‒245. ISBN (10)973-599-226-4; (13)978-973-599-226-2
 • > A XX. századi magyar filozófiatörténet-írás néhány módszertani vonatkozásáról. In Veres Ildikó (szerk.): Megidézett reneszánsz. Hanák Tibor születésének 75. évfordulója tiszteletére rendezett nemzetközi konferencia anyaga. Miskolc, 2006. 247 p. pp. 91–108. ISSN 1587-1177; ISBN 963 661 696 5
 • > Közelítések az értelmező vizsgálódáshoz. In Veress Károly, Gál László (szerk.): A határok átjárhatóságáról. Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2006. 368 p. pp. 5–56. ISBN (10) 973-610-450-8; (13) 978-973-610-450-3
 • > Tekintettel a másikra. In Uő: A megértés csodájáról. Hermeneutikai vizsgálódások II. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2006. pp. 53‒66. ISBN (10)973-599-226-4; (13)978-973-599-226-2
 • > „A dolog maga...” In Gál László (szerk.): „Arról, ami állítható...”. Editura Presa Universitară Clujeană. 2004. 229 p. 40–70. ISBN 973-610-312-9
 • > A megértés módján élni... In Karikó Sándor (szerk.): Értékválság – értékváltás. Tanulmányok az alkalmazott filozófia köréből. Áron Kiadó. Budapest, 2004. 354 p. pp. 265–280. ISBN 963 9210 390
 • > Sokféleség és egység a kommunikációban. In Ungvári Zrínyi Imre (szerk.): Pluralitás és kommunikáció. Pro Philosophia, Kolozsvár, 2004. 205 p. pp. 177–191. ISBN 973-86029-7-1
 • > A beszélgetés, amely „mi magunk vagyunk”. In Uő: Az értelem értelméről. Hermeneutikai vizsgálódások. (I) Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003. 227 p. pp. 184‒213. ISBN 973-599-081-4
 • > A mai tudomány etikai üzenete. (Részlet). In vol. Molnár Krisztina (szerk.): Az év esszéi 2003. Magyar Napló, Budapest, 2003. 352 p. pp. 180–186. ISBN 9790015897641; 978638627438
 • > Az erkölcsi tapasztalat mint élő beszéd. In Uő: Az értelem értelméről. Hermeneutikai vizsgálódások. (I) Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003. 227 pp. 118‒129. ISBN 973-599-081-4
 • > Egy kisebbségi létparadoxon filozófiai hátteréről. In Fehér M. István–Veres Ildikó (szerk.): Filozófia és teológia a magyar eszmetörténetben. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2003. 433 p. pp. 293–301. ISBN 963 9466 58 1; ISSN 1587-1177
 • > Lehetséges-e hermeneutikai diskurzus? In Loboczky János (szerk.): Filozófiai diskurzusok. EKF Líceum Kiadó, Eger, 2003. 355 p. 237–244. ISBN 963 9417 07 6
 • > A filozófia alkalmazásának hermeneutikai aspektusai. In Veress Károly (szerk.): A filozófia alkalmazása – alkalmazott filozófia. Pro Philosophia, Kolozsvár, 2002. 287 p. pp. 67–74. ISBN 973-86029-2-0
 • > A módszerprobléma – hermeneutikai megvilágításban. In Veress Károly (szerk.): Szempontok a filozófiai módszerprobléma vizsgálatához. Pro Philosophia, Kolozsvár, 2002. 111 p. pp. 20–35. ISBN 973-99185-8-1
 • > Az alkalmazás értelme. In Karikó Sándor (szerk.): Az alkalmazott filozófia esélyei. Áron Kiadó, Budapest, 2002. 221 p. pp. 45–56. ISBN 963 9210 23 4
 • > A dialógusról – kommunikációelméleti megközelítésben. In Orbán Gyöngyi (szerk.): Dialógus és retorika. A III. Hermész táborban elhangzott előadások. Erdélyi Tudományos Füzetek. 233. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2001. 96 p. pp. 29–37. ISBN 973-8231-06-X
 • > A hermeneutika mint alkalmazott filozófia. In Loboczky János (szerk.): Párbeszédben a világ sorsával. Filozófia a globalizálódó világban. EKF Líceum Kiadó, Eger, 2001. 265 p. pp. 125–132. ISBN 963 7752 99 4
 • > Dialógus és politikai kultúra. In vol. Karikó Sándor (szerk.): Európaiság. Politikai és morális kultúra. Áron Kiadó, Budapest, 2001. 273 p. pp. 81–94. ISBN 963 9210 14 5
 • > A filozófia és a tudomány viszonya Böhm Károly felfogásában. In Tonk Márton–Laczkó Sándor (szerk.): Böhm Károly és a „kolozsvári iskola”. Pro Philosophia, Kolozsvár–Szeged, 2000. 268 p. pp. 211–221. ISBN 973-99185-4-9
 • > A filozófiai hermeneutika esélyei az ezredfordulón. In Nyíri Kristóf (szerk.): Filozófia az ezredfordulón. Áron Kiadó, Budapest, 2000. 414 p. pp. 361–373. ISBN 963 9210 08 0.
 • > A filozófiai magatartásról. In Uő: Kisebbségi létproblémák. Filozófiai esszék. Komp-Press. Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, 2000. 250 p. pp. 231‒245. ISBN 973-9373-20-8
 • > A híd-szerep hermeneutikája. In Uő: Kisebbségi létproblémák. Filozófiai esszék. Komp-Press. Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, 2000. 250 p. pp. 156‒174. ISBN 973-9373-20-8
 • > A közép-európaiság lehetőségéről. In Csák László (szerk.): A közép-európai gondolat lehetőségei. Librarius, Szeged–Kecskemét, 2000. 152 p. pp. 144–151. ISSN 1586-8036
 • > A nélkülözhetetlen hit. In Uő: Kisebbségi létproblémák. Filozófiai esszék. Komp-Press. Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, 2000. 250 p. pp. 84‒100. ISBN 973-9373-20-8
 • > Az európaiság réme és értelme. In Uő: Kisebbségi létproblémák. Filozófiai esszék. Komp-Press. Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, 2000. 250 p. pp. 175‒192. ISBN 973-9373-20-8
 • > Decemberi mozaik. In Uő: Kisebbségi létproblémák. Filozófiai esszék. Komp-Press. Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, 2000. 250 p. pp. 193‒230. ISBN 973-9373-20-8
 • > Egyetem-vitáink tanulságai. In Uő: Kisebbségi létproblémák. Filozófiai esszék. Komp-Press. Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, 2000. 250 p. pp. 101‒117. ISBN 973-9373-20-8
 • > Változó értelmű identitás. In Uő: Kisebbségi létproblémák. Filozófiai esszék. Komp-Press. Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, 2000. 250 p. pp. 56‒83. ISBN 973-9373-20-8
 • > A tudományelmélet sepsiszentgyörgyi műhelyéről. In Fehér M. István–Veres Ildikó (szerk.): Alternatív tradíciók a magyar filozófia történetében. Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc, 1999. 469 p. pp. 241–260. ISBN 963 9109 91 6
 • > Az európai racionalitás két arca. In Csejtei Dezső–Laczkó Sándor (szerk.): Európai integráció – Európai filozófia. Ész – Élet – Egzisztencia. VI. Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány, Szeged, 1999. 355 p. pp. 197–206. ISSN 0866-028X; ISBN 963-481-913-3
 • > Derrida Marx-képéről. In Karikó Sándor (szerk.): Derrida Marx-szelleme. Gondolat – Szegedi Lukács Kör, Budapest – Szeged, 1997. 175 p. pp. 100–116. ISBN 963 282 754 6
 • > Kisebbségi lét és demokrácia. In Hell Judit–Lendvai L. Ferenc (szerk.): Demokrácia és patriotizmus az egységesülő Európában. Miskolci Nemzetközi Nyári Egyetem kiadványa, Miskolc, 1997. 248 p. pp. 147–162. ISBN 963 04 9502 3
 • > „Mintha”-nyilvánosság. In Uő: Paradox (tudat)állapotok. Komp-Press. Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, 1996. 225 p. pp. 156‒161. ISBN 973-97661-2-9
 • > A descartes-i isteneszméről hermeneutikai megközelítésben. In Csejtei Dezső–Dékány András–Laczkó Sándor (szerk.): A kartezianizmus négyszáz éve. Ész – Élet – Egzisztencia. V. Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány, Szeged, 1996. 312 p. pp. 103–113. ISSN 0866-028X; ISBN 963-481-913-3
 • > A moralizáló diskurzus. In Uő: Paradox (tudat)állapotok. Komp-Press. Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, 1996. 225 p. pp. 195‒222. ISBN 973-97661-2-9
 • > Az egyetem eszméje a romániai magyar politikai-ideológiai mezőben. In Uő: Paradox (tudat)állapotok. Komp-Press. Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, 1996. 225 p. pp. 179‒194. ISBN 973-97661-2-9
 • > Gondolatok vidék és központ viszonyáról. In Uő: Paradox (tudat)állapotok. Komp-Press. Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, 1996. 225 p. pp. 67‒73. ISBN 973-97661-2-9
 • > A tényprobléma és megközelítései. In Salat Levente (szerk.): Tény és való. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1989. 207 p. pp. 60–103. ISBN 973 26 0007 0
 • > A történelmi új dialektikájáról. Gondolatok Sütő András Csillag a máglyán című drámájáról. In Czegő Zoltán (szerk.): Kapuállító. II. Antológia. Sepsiszentgyörgy, 1980. 183 p. pp. 25–35.

Napi- és heti sajtóban, folyóiratban közölt cikk

 • > A megértés módján élni... In Emlékkönyv. A szovátai líceum első ötven éve. 1956-2006. 272 p. pp. 109‒110. ISBN 978-973-7877-07-9.
 • > Iskolám szelleme. In Emlékkönyv. A szovátai líceum első ötven éve. 1956-2006. 272 p. pp. 100‒102. ISBN 978-973-7877-07-9.
 • > Nyílt levél a magyar oktatók közgyűléséhez. A Hét, 4. évf. 8. (2006. március 7.)
 • > Az igazság helye. In Partiumi Keresztény Egyetem. Jubileumi Évkönyv 15. Partium Kiadó, Nagyvárad 2005. p. 39.
 • > Interjú. Kérdezett: Kiss Dénes. In Neményi Ágnes (szerk.): Erdélyi egyetem. Stúdium Kiadó, Kolozsvár, 2004. 141 p. pp. 101‒113. ISBN 973-643-064-2
 • > Filozófia Tanszékcsoport – magyar tagozat. Filozófia szak. Hírek. Magyar Filozófiai Társaság, 3-4. (2001) pp. 3–9. ISSN 1417-9245
 • > Magyar tagozatépítés a Babeş-Bolyai Tudományegyetemen. Romániai Magyar Évkönyv, 2001. 417 p. pp. 149–158. ISBN 973 9267 92 0
 • > A forradalom hitétől a jelen tapasztalatáig. A többértelműség játéka. Krónika. (Szempont), 2. évf. 23. sz. 2000. január 29.
 • > A forradalom hitétől a jelen tapasztalatáig. Az „elfelejtett évtized”. Krónika. (Szempont). 2. évf. 11. sz. 2000. január 15.
 • > A leváltatlan nemzedék hagyatéka. Interjú Veress Károly filozófussal, a Babes‒Bolyai Tudományegyetem tanárával. Kérdezett: Bakk Miklós. Krónika. (Szempont), 2. évf. 2000. szeptember 9-10.
 • > A magyar egyetem kérdése – alulnézetből. I. Krónika. (Szempont), 2. évf. 35. sz. 2000. február 12.
 • > A magyar egyetem kérdése – alulnézetből. II. Krónika. (Szempont), 2. évf. 42. sz. 2000. február 19.
 • > A magyar egyetem kérdése – alulnézetből. III. Krónika. (Szempont), 2. évf. 49. sz. 2000. február 26.
 • > Autonómia és értelmiségi diskurzus. Korunk, 3/10. 1. (2000) pp. 12–15; ISSN 1222-8338
 • > A forradalom hitétől a jelen tapasztalatáig. A hiányok forradalma. Krónika. (Szempont). 1. évf. 43. sz. 1999. december 18.
 • > Paradox (tudat)állapotok. Interjú. Kérdezett: Kisgyörgy Réka. Romániai Magyar Szó, 1997. augusztus 20.
 • > Az egységeszme ‒ és ami mögötte van. A monopóliumtól a hegemóniáig. Európai Idő, 3. évf. 1992. április 15-28. (15-16.); április 29-május 12. (17-18.)
 • > Az egységeszme ‒ és ami mögötte van. Értelmiség és hatalom. Európai Idő, 3. évf. 1992. április 29-május 12. (17-18.); május 13-26. (19-20.); május 27-június 9. (21-22.)
 • > Változó és továbbélő nyilvánosság. Európai Idő, 3. évf. 1992. május 27-június 9. (21-22.)
 • > A névadás értelme. Háromszék, 1991. május 22.
 • > Az áldemokrácia esélyei. A demokrácia és a kisebbségi jogvédelem „alkotmányos” esélytelensége. Európai Idő, 2. évf. 1991. január 16. (3.)
 • > Az áldemokrácia esélyei. Egy alternatív alkotmánytervezet. Európai Idő, 2. évf. 1991. január 23. (4.)
 • > Értelmiségi habitusok tegnap és ma a romániai magyar kultúrában. Európai Idő, 2. évf. 1991. január 30. (5.); 1991. február 6. (6.)
 • > Nevelés és/vagy oktatás. Megmarad az állam hegemóniája? Európai Idő, 2. évf. 1991. április 17. (16.)
 • > A demokrácia paradoxonai. Európai Idő, 1. évf. 1990. június 1‒október 3. (20‒37.)
 • > Beszélgetés a civil társadalomról. Európai Idő, 1. évf. 1990. okt. 10. (38-39.); 1990. október 17. (39.)
 • > Kisebbségi lét és civil társadalom. A Hét, 21. évf. 1990. július 26. (30.) p. 9.
 • > Kisebbségi társadalomszervezés. A Hét, 21. évf. 1990. szeptember 20. (38.) p. 3.
 • > Milyen szervezet a szövetség? A Hét, 21. évf. 1990. márc. 15. (11.) pp. 3‒4.
 • > Széljegyzetek egy választási siker margójára. Háromszék, 1990. május 20.
 • > Különböző (tudat)szintek. A Hét, 20. évf. 1989. január 12. (3.)
 • > Közösség vagy intézmény? A Hét, 20. évf. 1989. március 16. (12.)
 • > A képzőművészet demokratizmusa. Fórum, 1982. március, Sepsiszentgyörgy.
 • > Startpont, összehasonlítási alap... Mit kaptam az iskolámtól? Korunk, 41. 3. (1982). p. 202.
 • > Gondolatok a vidéki művelődés rendszeréről. Fórum, 1981. december, Sepsiszentgyörgy
 • > Mi dolgunk a világon? Fórum, 1981. augusztus, Sepsiszentgyörgy.
 • > Tanítani érdemes. Megyei Tükör, 1981. szeptember 1.
 • > Az emberi méltóság filozófiája. Gondolatok Sütő András Káin és Ábel című drámájáról. Echinox, 1979/11-12.

Recenzió

 • > Az önismeret filozófiai aktualitása. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika. 7. évf. 2. (2006) pp. 147–151. ISSN 1419-8126; 1786-3759 [Borsos Szabolcs: A perszonalizmus mint az önismeret filozófiája. Kreatív Könyvkiadó, Marosvásárhely, 2005.]
 • > A régió hívószavai. A Hét, 2003. november 13. pp. 11‒12. (I/3-4.) [Bodó Barna: Talpalatnyi régiónk. Politológiai esszék. Komp-Press, Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, 2003.]
 • > Az objektivitás felelőssége. A Hét, 2003. április 17. (15.) pp. 9‒10. [Bakk Miklós: Lassú valóság. Cikkek, tanulmányok egy le nem zárult évtizedről. Ambrózia, Kézdivásárhely, 2002.]
 • > Egy évkönyv az intézményesülés útján. A Hét, 2002. november 28. (44.) pp. 10‒11. [Romániai Magyar Évkönyv – 2002. Temesvár–Kolozsvár, 2002.]
 • > Történelmi elemzés, politikai kultúra. A Hét, 2002. június 27. (24.) pp. 11‒12. [Németh Csaba: Népek ‒ államok ‒ határok. Ambrózia. Kézdivásárhely, 2002.]
 • > A felelősség dicsérete. Korunk, 3/10. 10. (1999) pp. 47–52; ISSN 1222-8338 [Gáll Ernő: A felelősség új határai. Napvilág Kiadó, Budapest, 1999.]
 • > A gondolkodás csendes eseménye. Korunk, 3/7. 12. (1996) pp. 119–122; ISSN 1222-8338. [V. Király István: Határ ‒ hallgatás ‒ titok. Komp-Press Kiadó. Korunk Baráti Társaság. Kolozsvár, 1996.]
 • > Az önvizsgálat határai. Korunk, 3/4. 1. (1993) pp. 117–118; ISSN 1222-8338 [Az új Korunk első három évfolyamáról]
 • > Ifjúságkutatás és értelmiségi ethosz. Korunk, 48. 7. (1989) pp. 544–548. [Rostás Zoltán (szerk.): Hát ide figyelj, édes fiam. Albatrosz Könyvkiadó, București, 1989.]

Szerkesztés

 • > Demeter Attila: Korunk politikai filozófiája. Pro Philosophia Kiadó; Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, 2018. 357 p. ISBN 978-606-8074-18-4; 978-606-8886-26-8
 • > Emlékezet és felejtés. Interdiszciplináris párbeszéd 5. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság ‒ Kolozsvár, 2017. 247 p. ISBN 978-606-8886-11-4
 • > Erdélyi Múzeum, 79. köt. 4. (2017) (Filozófia szám). 221 p. ISSN 1453-0961
 • > Studia UBB Philosophia, Vol. 62 Special Issue (2017 December) (Doktorandusz melléklet). 120 p. ISSN 2065-9407
 • > Arról, ami kimondhatatlan. Hermeneutikai és alkalmazott filozófiai kutatások. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság ‒ Kolozsvár, 2016. 205 p. ISBN 978-606-8145-94-5
 • > Egyediség és véletlen. Interdiszciplináris párbeszéd 4. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság ‒ Kolozsvár, 2016. 218 p. ISBN 978-606-8145-95-2
 • > Erdélyi Múzeum, 78. köt. 4. (2016) (Filozófia szám). 156 p. ISSN 1453-0961
 • > Studia UBB Philosophia, Vol. 61. Special Issue (2016 December) (Doktorandusz melléklet). 216 p. ISSN 2065-9407
 • > Kerekes Erzsébet: Képz(őd)ésben. Gyermek- és nevelésfilozófiai tanulmányok. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság ‒ Kolozsvár 2016. 290 p. ISBN 978-606-8886-00-8
 • > Tankó Éva-Mária: Politika és igazság a nyilvános játéktérben. Tényigazság és észigazság Hannah Arendt politikai gondolkodásában. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság ‒ Kolozsvár 2016. 299 p. ISBN 978-606-8145-92-1
 • > Erdélyi Múzeum, 77. köt. 4. (2015) (Filozófia szám). 211 p. ISSN 1453-0961
 • > Intézmény, lázadás, ethosz. Közelítések a bürokratikus hatalomhoz. Pro Philosophia, Kolozsvár; Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság ‒ Kolozsvár, 2015. 287 p. ISBN 978-606-8074-12-2; 978-606-8145-86-0
 • > Ritmus és ismétlés. Interdiszciplináris párbeszéd 3. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság ‒ Kolozsvár, 2015. 257 p. ISBN 978-973-169-410-8
 • > Studia UBB Philosophia, Vol. 60. Special Issue (2015 December) (Doktorandusz melléklet). 170 p. ISSN 2065-9407
 • > Kerekes Erzsébet: Szavak közt az idő. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság – Kolozsvár, 2015. p. 251. ISBN 978-606-8145-73-0
 • > Papp Levente: A fenomenális tudat kérdése és az intencionalitás. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság – Kolozsvár, 2015. p. 222. ISBN 978-606-8145-74-7
 • > A megfordíthatóság értelemdimenziói. Hermeneutikai és alkalmazott filozófiai kutatások. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság ‒ Kolozsvár, 2014. 173 p. ISBN 978-606-8145-56-3
 • > Az igazság történései. Hermeneutikai és alkalmazott filozófiai kutatások. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság ‒ Kolozsvár, 2014. 237 p. ISBN 978-606-8145-68-6
 • > Erdélyi Múzeum, 76. köt. 3. (2014) (Filozófia szám). 147 p. ISSN 1453-0961
 • > Játék és tudomány. Interdiszciplináris párbeszéd 2. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság ‒ Kolozsvár, 2014. 276 p. ISBN 978-606-8145-66-2
 • > i>Paradigma(váltás) és kommunikáció. Interdiszciplináris párbeszéd 1. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság ‒ Kolozsvár, 2014. 161 p. (Társszerkesztő: Lázár Zsolt József.) ISBN 978-606-8145-53-2
 • > i>Studia UBB Philosophia, Vol. 59. Special Issue (2014 November) (Doktorandusz melléklet). 123 p. ISSN 2065-9407
 • > Lurcza Zsuzsanna: Kulturális identitás és de(kon)strukció. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság – Kolozsvár, 2014. 167 p. ISBN 978-606-8145-65-5
 • > Schmidt Dániel: A lehetséges ontológiája. A δύναμις problémája Heidegger Arisztotelész-értelmezései alapján. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság – Kolozsvár, 2014. 214 p. ISBN 978-606-8145-54-9
 • > Erdélyi Múzeum, 75. köt. 2. (2013) (Filozófia szám). 199 p. ISSN 1453-0961
 • > Kerekes Erzsébet: Az idő kairologikus jellege a heideggeri hermeneutikai fenomenológiában. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság – Kolozsvár, 2013. 286 p. ISBN 978-606-8145-44-0
 • > Zuh Deodáth: A kontinentális filozófia kezdetei. Esettanulmány a korai Edmund Husserlről. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság – Kolozsvár, 2013. 247 p. ISBN 978-606-8145-47-1
 • > Erdélyi Múzeum, 74. köt. 1. (2012) (Filozófia szám). 256 p. ISSN 1453-0961
 • > Lehetséges identitás-interpretációk. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság ‒ Kolozsvár, 2012. 240 p. (Társszerkesztő: Lurcza Zsuzsanna.) ISBN 978-606-8145-33-4
 • > Demeter M. Attila: Naționalism, multiculturalism, minorități naționale. Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorității Naționale. Cluj-Napoca, 2012. 111 p. ISBN 978-606-8377-02-5
 • > A végesség tapasztalata. Hermeneutikai és alkalmazott filozófiai kutatások. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság ‒ Kolozsvár, 2011. 246 p. (Társszerkesztő: Lurcza Zsuzsanna.) ISBN 978-606-8145-14-3
 • > Válságtapasztalatok és etikai távlatok. Editura Presa Universitară Clujeană / Kolozsvári Egyetemi Kiadó, 2011. 262 p. (Társszerkesztő: Ungvári Zrínyi Imre.) ISBN 978-973-595-334-8
 • > Neményi Ágnes‒Gál J. Kinga: A nemzetközi vándorlás hatásai a romániai vidéki családokra. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság – Kolozsvár, 100 p. 2011.
 • > A hozzátartozás struktúrái. Hermeneutikai és alkalmazott filozófiai kutatások. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság ‒ Kolozsvár, 2010. 306 p. ISBN 978-606-8145-08-2
 • > Püsök Sarolta: Søren Kierkegaard teológiájának súlypontjai. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság ‒ Kolozsvár, 2010. 168 p. ISBN 978-606-8145-09-9
 • > Visky S. Béla: A keresztyén etika alapelemei. Teodicea egykor és ma. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság ‒ Kolozsvár, 2010. 285 p. ISBN 978-606-8145-11-2
 • > A távolság antinómiái. Hermeneutikai és alkalmazott filozófiai kutatások. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság ‒ Kolozsvár, 2009. 255 p. ISBN 978-973-88620-7-1
 • > Az interkulturalitás ‒ interdiszciplináris megközelítésben. Alkalmazott filozófiai kutatások. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság ‒ Kolozsvár, 2008. 381 p. ISBN 978-973-88620-6-7
 • > Kisebbségben, közösségben. Balázs Sándor nyolcvanadik születésnapjára. Tempus Kiadó, Temesvár, 2008. 400 p. (Társszerkesztő: Bakk Miklós, Bodó Barna.) ISBN 978-973-1958-03-3
 • > Ungvári Zrínyi Imre: Morálfilozófia. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság ‒ Kolozsvár, 2008. 174 p. ISBN 978-973-88869-1-9
 • > Tanítható-e ma a filozófia? A filozófia oktatásának lehetőségei az egyetemi szerkezetváltás összefüggéseiben. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság ‒ Kolozsvár, 2007. 188 p. ISBN 978-973-87783-4-4
 • > Gál László: Hagyományos logika. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság ‒ Kolozsvár, 2007. 119 p. ISBN 978-973-87783-2-0
 • > Rigán Lóránd: Erósz városa. Filozófiatörténeti esszék. Komp-Press. Korunk Baráti Társaság. Kolozsvár, 2007. 133 p. ISBN (10) 973-9373-79-8; (13) 978-973-9373-79-1
 • > Ungvári Zrínyi Imre: Alkalmazott etikai alapfogalmak. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság ‒ Kolozsvár, 2007. 216 p. ISBN 978-973-87783-6-8
 • > A határok átjárhatóságáról. Editura Presa Universitară Clujeană, 2006. 368 p. (Társszerkesztő: Gál László.) ISBN (10) 973-610-450-8; (13) 978-973-610-450-3
 • > Egyetem az idő sodrásában. A Bolyai Egyetem Emlékkonferencia előadásai. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság ‒ Kolozsvár, 2006. 105 p. ISBN (10) 973-87783-0-1; (13) 978-973-87783-0-6
 • > Ungvári Zrínyi Imre: Bevezetés az etikába. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2006. 250 p. ISBN (10) 973-30-1621-7; (13) 978-973-30-1621-2
 • > Rigán Lóránd: Jegyzetek Jaspers filozófiájához. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2005. 125 p. ISBN 973-599-186-1
 • > Ungvári Zrínyi Imre: Dialógus. Interpretáció. Interakció. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2005. 150 p. ISBN 973-599-171-3
 • > A filozófia alkalmazása – alkalmazott filozófia. Pro Philosophia, Kolozsvár, 2002. 287 p. ISBN 973-86029-2-0
 • > Értelmezés és alkalmazás. Hermeneutikai és alkalmazott filozófiai vizsgálódások. Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2002. 261 p. (Társszerkesztő: Tonk Márton.) ISBN 973-85422-0-0
 • > Szempontok a filozófiai módszerprobléma vizsgálatához. Pro Philosophia, Kolozsvár, 2002. 111 p. ISBN 973-99185-8-1
 • > Gregus Zoltán: Közelítésben. Művészetfilozófiai esszék. Komp-Press. Korunk Baráti Társaság. Kolozsvár, 2002. 269 p. ISBN 973-9373-35-6
 • > Kellék, 18-19-20. (2001). (Gadamer ‒ Nyelv ‒ Dialógus). (Vendégszerkesztés). ISSN 1453-7400
 • > Angi István: Az esztétikum zeneisége. Komp-Press. Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, 2001. 323 p. ISBN 973-9373-30-5
 • > Demeter M. Attila: A jó államtól a demokratikus államig. Politikafilozófiai esszék. Komp-Press. Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, 2001. 165 p. ISBN 973-9373-25-9
 • > Erdélyi Múzeum, 62. köt. 3-4. (2000) (Szórvány szám). 363 p. ISSN 1453-0961
 • > Gál László: Nyelv és logikusság. Pro Philosophia, Kolozsvár, 2000. 174 p. ISBN 973-99185-6-5
 • > Györgyjakab Izabella: A szavak színeváltozása. Pro Philosophia, Kolozsvár, 2000. 100 p. ISBN 973-99185-5-7
 • > Balázs Sándor: Filozofikák és töprengések. Komp-Press. Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, 1999. 175 p. ISBN 973-9373-08-9
 • > Király V. István: Filozófia és Itt-lét. Tanulmányok. Erdélyi Híradó, Kolozsvár, 1999. 151 p. ISBN 973 97099 6 6
 • > Ungvári Z. Imre: Változó értelemben. Komp-Press. Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, 1998. 175 p. ISBN 973-97661
 • > Borsos Szabolcs: A létalkotó személy. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 1997. 140 p. ISBN 973-9263-33-X

Publikációk román nyelven

 • > Despre posibila funcție terapeutică a hermeneuticii filosofice. In Claudiu Mesaroș (coord.): Filosofia în universitatea contemporană. Editura Universității de Vest, Timișoara, 2017. 338 p. pp. 103‒111. ISBN 978-973-125-545-3

Publikációk angol nyelven

 • > Communicative Efficiency and/or Comprehensive Communication: Theses for the Turn. Studia Universitatis Babeș-Bolyai-Philosophia, vol. 61. 2. (2016) pp. 123‒135. ISSN 2065-9407
 • > The Necessity and Possibilities of the Hermeneutical Attitude in Contemporary Philosophical Culture. Studia Universitatis Babeș-Bolyai-Philosophia, vol. 61. Special Issue. (2016 December) pp. 205‒215. ISSN 2065-9407
 • > Application and Philosophy within a Hermeneutical Horizon. Studia UBB Philosophia, vol. 60. Special Issue. (2015 December) pp. 159‒169. ISSN 2065-9407
 • > The Problem of Interdisciplinarity. Studia UBB Philosophia, vol. 59. Special Issue (2014 November) pp. 5‒16. ISSN 2065-9407
 • > On the Border of Text and Experience – About Adrian Marino’s Hermeneutics. Philobiblon. Bulletin of the „Lucian Blaga” Library, Cluj University Press, vol. 12. (2007) pp. 81–114. ISSN 1224-7448
 • > Pitfalls of a Cultural Paradigm. Philobiblon. Bulletin of the „Lucian Blaga” Library, Vol. 2. Number 1. (January-June 1997) pp. 88–97. ISSN 1224-7448